PL  |  EN

Przemysłowe wyparki obrotowe

Nasza oferta przemysłowych wyparek obrotowych BUCHI znajduje zastosowanie w laboratoriach pilotażowych i kilogramowych, a także w zakładach produkcyjnych w różnych gałęziach przemysłu. Typowe zastosowania przemysłowych wyparek obrotowych obejmują destylację, zatężanie, odzyskiwanie rozpuszczalnika (recykling), suszenie, (re-)krystalizację i destylację zwrotną. Oferujemy kompletne rozwiązania dla Twoich zastosowań, składające się z wyparki obrotowej, kompleksowego systemu próżniowego i agregatu chłodniczego z recyrkulacją do chłodzenia skraplaczy. Wersje przemysłowych wyparek obrotowych z certyfikatem ATEX gwarantują bezpieczną pracę w strefach zagrożonych wybuchem.

BÜCHI Labortechnik AG