PL  |  EN

Inżynier serwisu

praca stacjonarna

Godziny pracy: zadaniowy tryb pracy 

OPIS STANOWISKA

 • Wykonywanie prac serwisowych na terenie całego kraju
 • Instalowanie, naprawa oraz wykonywanie przeglądów oferowanych przez firmę urządzeń
 • Prowadzenie szkoleń z zakresu obsługi aparatury, doradztwo merytoryczne
 • Doskonalenie wiedzy - uczestniczenie w szkoleniach, także zagranicznych

NASZE WYMAGANIA

 • Mile widziane doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,
 • Znajomość zagadnień obsługi elektronicznych urządzeń laboratoryjnych,
 • Umiejętność pracy z dokumentacją techniczną i schematami,
 • Wykształcenie min. średnie techniczne,
 • Komunikatywna znajomości języka angielskiego,
 • Samodzielność w pracy,
 • Komunikatywność,
 • Dyspozycyjność oraz gotowość do częstych wyjazdów służbowych,
 • Prawo jazdy kategorii B

OFERUJEMY

 • Zatrudnienie na umowie o pracę (pełny etat)
 • Atrakcyjne wynagrodzenie, system premiowy
 • Niezbędne narzędzia pracy: telefon, laptop i samochód służbowy
 • Szkolenia (również zagraniczne)

BENEFITY

 • Dofinansowanie zajęć sportowych
 • Prywatna opieka medyczna
 • Ubezpieczenie na życie
 • Służbowy samochód do użytku prywatnego

 

Chcesz zaaplikować na dane stanowisko? Prześlij nam swoje CV* na adres mailowy: [email protected] 

 


Przedstawiciel Naukowy - specjalistyczne urządzenia analityczne

praca stacjonarna / praca hybrydowa / praca zdalna

 

LPP Equipment Warszawa jest częścią szwajcarskiej Grupy LPP, działającej na terenie 10 państw Europy Wschodniej. Poza Warszawą biura przedstawicielskie znajdują się w Pradze, Ljubljanie, Budapeszcie i Wilnie.

Od 30 lat stanowimy łączące ogniwo pomiędzy producentami sprzętu i użytkownikami, dla aplikacji w skali laboratoryjnej, półtechnicznej i produkcyjnej. Nasi wysoko wykwalifikowani pracownicy są gwarancją zadowolenia naszych klientów podczas całego procesu inwestycyjnego, od doradztwa przedsprzedażnego, instalacji i szkoleń dla użytkowników końcowych po działania posprzedażowe, takie jak wsparcie przy aplikacji, kalibracje, walidacje i serwis.

 

OPIS STANOWISKA

 • Praca na terenie województw: wielkopolskie, łódzkie, lubuskie
 • Aktywne promowanie produktów - m.in. specjalistyczny sprzęt do wysokosprawnej chromatografii cienkowarstwowej, do badania uwalniania substancji czynnej, aparaty do oznaczania azotu/białka metodą Kjeldahl'a, aparaty do destylacji (w tym Soxhlet) oraz aparaty do analizy NIR  - w regionie podczas codziennych spotkań z Klientami
 • Wsparcie merytoryczne oraz rozwiązywanie problemów aplikacyjnych Klientów
 • Pozyskiwanie nowych Klientów
 • Realizacja celów sprzedażowych
 • Organizacja prezentacji, konferencji
 • Doskonalenie wiedzy - uczestniczenie w szkoleniach, także zagranicznych

WYMAGANIA

 • Wykształcenie wyższe: chemia analityczna, chemia żywności, farmacja bądź pokrewne
 • Doświadczenie w sprzedaży aparatury laboratoryjnej
 • Umiejętność planowania i analitycznego myślenia
 • Orientacja na realizację celów
 • Zdolności komunikacyjne i interpersonalne oraz wysoka kultura osobista
 • Gotowość do częstych podróży służbowych
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • Prawo jazdy kat. B
 • Mile widziane doświadczenie w pracy z aparatami do analizy Kjeldahl’a i Soxhlet’a

OFERUJEMY

 • Zatrudnienie na umowie o pracę (pełny etat) lub umowę B2B
 • Atrakcyjne wynagrodzenie, system premiowy, pakiety medyczne
 • Niezbędne narzędzia pracy: telefon, laptop i samochód służbowy,
 • Szkolenia (również zagraniczne)
   

Chcesz zaaplikować na dane stanowisko? Prześlij nam swoje CV* na adres mailowy: [email protected] 

 

 


*Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do LPP Equipment sp. z o.o. z siedzibą w: Poznańska 563B, 05-860 Święcice (Pracodawca - administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym, w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę kontaktując się z nami pod adresem e-mail: [email protected].

Administrator Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest „LPP EQUIPMENT” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w miejscowości Święcice, ul. Poznańska nr 563 B, 05 – 860 Święcice, NIP: 5220100396, REGON: 010077710, KRS: 0000074119 jako pracodawca. Cel i podstawy przetwarzania Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy 1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego 2, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Jeżeli zadania na stanowisku, na które Państwo aplikują będą wykonywane w oparciu o umowę cywilnoprawną, to podstawę prawną przetwarzania stanowi zgoda1. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę4, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO) konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie5, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. 1 Art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2020 poz. 1320 ze zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.); 2 Art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO); 3Art. 6 ust. 1 lit a RODO; 4Art. 6 ust. 1 lit a RODO; 5Art. 9 ust. 2 lit. a RODO. Odbiorcy danych osobowych Odbiorcą Państwa danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa oraz podwykonawcy Administratora. Państwa dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy – do Szwajcarii do firmy LPP Group AG] – na podstawie art. 45 RODO. Wobec tego kraju w zw. z decyzją Komisji z 26.7.2000 r. Nr 2000/518/WE stwierdzono, że zapewnia on takim sam poziom ochrony danych osobowych jak na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Okres przechowywania danych Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 24 miesiące. Prawa osób, których dane dotyczą Mają Państwo prawo do: 1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii 2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 4) prawo do usunięcia danych osobowych; 5) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) Informacja o wymogu podania danych Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.