PL  |  EN

Homogenizator Wysokociśnieniowy

Sterowany cyfrowo Homogenizator Wysokociśnieniowy to idealne narzędzie do otrzymywania emulsji; procesu de-aglomeracji; dyspersji czy zmniejszania wielkości cząstek. Wielkość próbki już od ok 150 ml w układzie zamkniętym. Homogenizator Wysokociśnieniowy wykorzystywany jest w: precyzyjnej dezintegracji komórek (również drożdży); otrzymywaniu nanoemlusji i nanodyspersji; produkcji liposomów; procesie eksfoliacji grafenu oraz wielu innych aplikacjach w przemyśle Farmaceutycznym, Kosmetycznym i Biotechnologicznym.

KINEMATICA
PSI Instruments