PL  |  EN

Aparaty do badania parametrów fizycznych tabletek

Wieloparametrowe testery tabletek Electrolab mierzą do 5 parametrów, takich jak waga, grubość, średnica / długość, szerokość i twardość praktycznie wszystkich kształtów tabletek. Twardość tabletki mierzy integralność mechaniczną wyprodukowanej tabletki, wskazując, czy spełnione zostaną specyfikacje, takie jak czas rozpadu lub kruchość. Testery tabletek są szeroko stosowane w każdej branży, która wymaga tabletek prasowanych, w tym farmaceutycznych, spożywczych, detergentowych, mlecznych, pasz dla zwierząt i pestycydów.

Electrolab