PL  |  EN

Chłodziarki cyrkulacyjne

Büchi recirculating chillers with different performance options allowing different configurations for your personal needs. Büchi’s available models include the recirculating chillers F-100 line, F-300 line and the F-325 model that enables maximal distillation efficiency when integrated with a rotary evaporation system.

Chłodziarki cyrkulacyjne Büchi o różnej wydajności, umożliwiające różne konfiguracje w zależności od potrzeb. Dostępne modele Büchi obejmują chłodziarki cyrkulacyjne z linii F-100, linii F-300 oraz model F-325, który zapewnia maksymalną wydajność destylacji po zintegrowaniu z rotacyjnym systemem odparowywania.

BÜCHI Labortechnik AG