PL  |  EN

Urządzenia do równoległego odparowywania

Równoległe odparowywanie wielu próbek jest niezbędnym warunkiem zwiększenia wydajności w równoległej i wieloetapowej syntezie, ekstrakcji, kontroli jakości i chromatografii. Systemy odparowywania BÜCHI zapewniają szybkie i bezpieczne rozwiązanie nawet w przypadku rozpuszczalników o wysokiej temperaturze wrzenia przy zachowaniu niewielkich rozmiarów urządzenia i łatwości obsługi. Proces parowania jest wspomagany przez wytrząsanie. BÜCHI oferuje kompletne rozwiązania dla Twoich zastosowań, składające się z wyparki do równoległego odparowania, odpowiedniego skraplacza do odzyskiwania rozpuszczalników, kompleksowego systemu próżniowego i agregatu chłodniczego z recyrkulacją do chłodzenia skraplaczy.

BÜCHI Labortechnik AG