PL  |  EN

Suszarki i Piece

Szklane suszarki są potężnym narzędziem w laboratoriach badawczo-rozwojowych i analitycznych, oferując doskonałe rozwiązanie do destylacji, sublimacji lub suszenia małych objętości próbek w wysokich temperaturach.

BÜCHI Labortechnik AG