PL  |  EN

Aparaty do badania ścieralności

Testery kruchości stosowane w przemyśle farmaceutycznym mierzą różnicę między masą próbki przed i po procesie, aby sprawdzić wytrzymałość fizyczną niepowlekanych tabletek. Testery kruchości Electrolab są zgodne ze specyfikacjami USP, PH.Eur i IP.

Electrolab