PL  |  EN

Wyparki

Oferujemy szeroką gamę wyparek BUCHI, w tym laboratoryjne wyparki obrotowe, przemysłowe wyparki obrotowe oraz wyparki równoległe.
Nasze portfolio obejmuje wyparki laboratoryjne BUCHI (Rotavapor® R-100 i Rotavapor® R-300 /R-300 Pro) do każdego etapu procesu przygotowania próbki, do badań i rozwoju oraz kontroli jakości. Przemysłowe wyparki obrotowe BUCHI są używane w laboratoriach pilotażowych i kilolabach, a także w obiektach produkcyjnych do zastosowań obejmujących destylację, zagęszczanie, odzyskiwanie rozpuszczalników, suszenie, (re-)krystalizację i destylację zwrotną. Dostępne modele BUCHI obejmują Rotavapor® R-220 Pro, Rotavapor® R-220 EX, Rotavapor® R-250 Pro i Rotavapor® R-250 EX. Wersje przemysłowych wyparek obrotowych z certyfikatem ATEX gwarantują bezpieczną pracę w niebezpiecznych obszarach produkcyjnych. Dzięki rozwiązaniom do równoległego odparowywania BUCHI Multivapor, Syncore® Polyvap i Syncore® Analyst możesz korzystać ze zwiększonej wydajności w równoległej i wieloetapowej syntezie, ekstrakcji, kontroli jakości i chromatografii.
Oferujemy kompletne rozwiązania składające się z wyparki, kompleksowego systemu próżniowego i chillera recyrkulacyjnego do chłodzenia skraplaczy oraz interfejsu sterowania (Interfejs I-100, Interfejs I-300 / I-300 Pro).

BÜCHI Labortechnik AG