PL  |  EN

Chromatografia cienkowarstwowa (TLC/HPTLC)

Wysokosprawna chromatografia cienkowarstwowa (HPTLC) jest ulepszoną formą chromatografii cienkowarstwowej (TLC). Przebieg pracy w wysokosprawnej chromatografii cienkowarstwowej (HPTLC) obejmuje etapy aplikacji próbki, opracowywania chromatogramu, derywatyzacji i detekcji. Na etapie nakładania próbki ekstrakty są nakładane w postaci pasm na płytkę za pomocą aplikatora sterowanego programowo (Nanomat 4, Linomat 5, ATS 4). Do wywoływania chromatogramu zastosowanie automatycznych komór wywoływania (ADC 2, AMD 2) pozwala uczynić ten krok bardziej powtarzalnym i mniej zależnym od interakcji człowieka. Na etapie derywatyzacji substancje bez chromoforów lub fluoroforów można wizualizować lub uczynić wykrywalnymi poprzez derywatyzację (CAMAG Derivatizer). Na etapie wykrywania kamera cyfrowa przechwytuje chromatogram za pomocą obrazów elektronicznych, które można dalej analizować za pomocą TLC Visualizer 2 lub BioLuminizer. Alternatywnie, chromatogramy można ocenić densytometrycznie za pomocą skanera TLC 4. Sprzężenie TLC-MS pozwala na weryfikację struktury chemicznej analitów metodą spektrometrii mas z użyciem CAMAG MS-Interface (TLC-MS Interface 2).
Metoda analizy suchej plamki krwi (DBS) wykazuje duże zalety w porównaniu z konwencjonalnym pobieraniem i analizą próbek krwi lub osocza. W pełni zautomatyzowany CAMAG DBS-MS 500 jest używany do analizy substancji docelowych z DBS.

CAMAG