PL  |  EN

Aparaty Kjeldahla

Oferujemy wszechstronną gamę aparatów do badań metodą Kjeldahla firmy BUCHI do mineralizacji i destylacji z parą wodną dla różnych zastosowań. Rozwiązania BUCHI gwarantują maksymalną produktywność, niezależnie od tego, czy jest to klasyczne oznaczanie białka według metody Kjeldahla, mineralizacja z chłodnicami zwrotnymi z wodą królewską, czy bezpośrednia destylacja związków lotnych z parą wodną. Oferujemy kompletne portfolio do analizy Kjeldahla, w tym systemy destylacji (KjelLine, DistLine, KjelMaster K-375), mineralizatory (KjelDigester K-446 / K-449, SpeedDigester K-425 / K-436, SpeedDigester K-439, Wet Digester B-440), skruber (Scrubber K-415) i urządzenia końcowe (KjelSampler K-376 / K-377). W naszych systemach można zaprogramować szerokie spektrum metod dla różnych matryc próbek, obejmujących regulację pary, redukcję, dozowanie kwasów oraz automatyczną analizę za pomocą zewnętrznego titratora.

BÜCHI Labortechnik AG