PL  |  EN

Laboratoryjne Bioreaktory i Fermentory

Firma Pierre Guerin oferuje szeroką ofertę zarówno standardowych, jak i dostosowanych do specjalnych wymagań użytkowników bioreaktorów/fermentorów w skali laboratoryjnej, pilotażowej i produkcyjnej. Typowymi aplikacjami są hodowla mikrobiologiczna i komórkowa dla produkcji szczepionek, białek terapeutycznych, przeciwciał monoklonalnych, enzymów, czy biomasy. Nasze rozwiązania obejmują bioreaktory i fermentory autoklawowalne, z systemem SIP, z mieszadłem mechanicznym, różnymi typami naczyń reakcyjnych oraz z szerokim stopniem automatyzacji procesu, a także jednostki jednorazowego użytku.

Bionet