PL  |  EN

Manualne łaźnie do badania uwalniania (6, 8 i 14 stanowiskowe)

Electrolab

Szybkość obrotów: od 20 do 250 obr./min
Zakres temperaturowy: od 20 do 40°C
Objętość naczyń: 100ml, 250ml, 1l, 2l, 4l

Urządzenia do testów uwalniania substancji leczniczej z normalnych i trudno rozpuszczalnych leków metodą USP 1, 2, 5 i 6 z łaźnią na 6, 8 lub 14 zlewek.
Dostępnych wiele opcji wyposażenia, jak system strzykawkowego pobierania próbek lub system ciągłej rejestracji procesu uwalniania w każdym naczyniu.

Skontaktuj się z nami