PL  |  EN

Systemy oczyszczania wody klasy I do analiz BIO

Adrona

Automatyczne urządzenia do produkcji wody ultra czystej dla najbardziej wymagających zastosowań biologicznych: cytometrii przepływowej, hodowli komórkowych i tkankowych, biologii molekularnej.
Woda I stopnia czystości (BIO) spełnia wymagania norm: ISO 3696, ASTM oraz CLSI.
Przewodnictwo: < 0,055 µS/cm
TOC: < 2 ppb
DNaza: < 4 pg/µl
RNaza: < 0,01 ng/ml
Bakterie: < 1 cfu/ml
Endotoksyny: < 0.001 EU/ml
Cząstki > 0,22 µm: <1/ml
Wydajność: 10 l/h

Skontaktuj się z nami