PL  |  EN

System analityczny Symbiosis Pro

Axel Semrau

System Symbiosis ™ Pro oferuje unikalne rozwiązanie dla zintegrowanej automatyzacji online SPE-LC-MS (XLC-MS), która łączy ekstrakcję próbek i separację LC w jednym systemie. XLC-MS (ekstrakcyjna chromatografia cieczowa) umożliwia bezpośrednie wstrzyknięcie surowych próbek biologicznych, takich jak osocze, surowica lub mocz, bez uprzedniej filtracji, wirowania lub wytrącania białek. System pozwala na równoległe przetwarzanie zautomatyzowanego przygotowania i analizy do 9'216 próbek.

Skontaktuj się z nami