PL  |  EN

Autosampler DBS

Axel Semrau

Spark DBS Autosampler ™ zachowuje integralność próbki poprzez automatyzację, oferując bardziej wydajne i opłacalne przetwarzanie próbek DBS. Opatentowana technologia FTD ™ do przygotowywania próbek i opcjonalne sprzęganie online z (SPE) (LC) -MS / MS pozwala na bezproblemową automatyzację całego przepływu pracy dla analizy DBS, zapewniając maksymalną czułość bez jakiejkolwiek ręcznej interwencji. Rozszerzalna pojemność od pojedynczego do 96-kartowego podajnika daje możliwość 384 próbek do analizy w jednym przebiegu.

Skontaktuj się z nami