PL  |  EN

Aparaty do testów czasu rozpadu

Aparaty do badania czasu rozpadu są szeroko stosowane do pomiaru jakości doustnej postaci dawkowania, takiej jak tabletki i kapsułki. Test rozpadu to procedura mająca na celu określenie czasu potrzebnego do całkowitego rozpadu tabletki czy kapsułki. Jeżeli czas rozpadu różni się w obrębie zestawu próbek lub jest zbyt długi, nie byłby zgodny z farmakopealnymi standardami jakości

Electrolab