PL  |  EN

Slip Melting Point Determination of Palm Stearin

BÜCHI Labortechnik AG

Palm stearin, the solid fraction of palm oil, is a natural source of hard fat. The melting characteristic of palm stearin is an important quality parameter and depends on its content of different fats. The melting temperature of palm stearin is usually determined by slip melting point (SMP). We report a SMP of 50.7±0.1 °C for palm stearin sample provided by New Britain Oils Ltd. Obtained results confirm that the M-565 is a reliable tool to measure the SMP for palm stearin samples. The melting process was recorded and analysed without modification of the instrument.

Pobierz aplikację Pobierz aplikację Do przeglądu aplikacji Skontaktuj się z nami

Formularz Pobrania Aplikacji

* Te pola są obowiązkowe.

Administratorem danych osobowych jest LPP Equipment Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. ul. Poznańska 563 B, PL-05-860 Święcice k/Błonia, Polska (zwana dalej „LPP”).
Wszelkie informacje dotyczące praw przysługujących osobom fizycznym, w tym prawa dostępu do danych osobowych, sprostowania danych, usunięcia danych (prawa do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, sprzeciwu oraz prawa do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu, a także inne informacje wymagane prawem zawarte są w Polityce Prywatności.

Pokaż więcej aplikacji w:

Analytics

Zobacz więcej aplikacji związanych z:

Urządzenia pomiarowe